Den fotografiska treenigheten

ISO 

Fotografin har förändrats mycket historiskt sett men de grundläggande fysikaliska principerna gäller än idag. Jag är tveksam att gemene man som ställer in ISO-värdet på sin mobiltelefonkamera egentligen vet vad värdet avser. ISO kommer ju från den tid då all fotografering skedde på fysiska media, d.v.s. film.

Man valde helt enkelt typ av film beroende på vilken form av fotografering man tänkt ägna sig åt. ISO värderade filmens känslighet för ljus där ett högt tal representerade hög ljuskänslighet och vice versa. Det innebär i princip att man för bilder i ljusfattiga miljöer väljer film med hög ljuskänslighet för att bilden ska kunna få en synbar exponering. Priset man får betala för mer ljuskänslig film är dock mer brus i bilden vilket vid någon punkt blir ett problem. För normal dagsljusfotografering utomhus brukade film med ISO-100 till 400 vara standard.  

Bländaren 

Förutom ett ISO-värde finns andra parametrar i kameror, även avancerade mobiltelefoner, som väljs för att få bilden rätt exponerad. Det ena är bländaren och då avses storleken på bländarens öppning. Bländarens värden beror på objektivet och det kan variera. Bländare 22 (f22) är oftast den minsta bländaröppning som släpper in minimalt med ljus till sensorn. Största bländare finns till ner under bländare 1 (f1) men vanligast är f1,4, f2,8, eller f4 till exempel. Bländare mellan f8-f22 används ofta vid fotografering utomhus där ljuset helt enkelt är för starkt även om ett lågt ISO-värde valts.

Vid låga bländarvärden är bländarens öppning stor och släpper in mycket ljus till sensorn, det är också då effekten av kort skärpedjup kan uppstå. Kort skärpedjup är som det låter ett fokusplan i djupled som är väldigt kort, allt framför och bakom detta fokusplan är suddigt.   

Slutartiden  

Den tredje parametern vi arbetar med för att exponera våra fotografier, vare sig det är med systemkamera eller en avancerad mobiltelefon, är slutartiden. Ställer man in lång slutartid så står slutaren öppen längre och släpper således in ljus under en längre tid till sensorn, varpå bilden blir ”mer” exponerad. Slutartiden är viktig för bildens skärpa då en lång slutartid kräver att både kamera och objektet man fotograferar är helt stilla under tiden slutaren är öppen. (förutsatt att man inte med oskärpa vill skapa en effekt i bilden). Vid landskapsfotografering i kvälls eller nattljus är det inte ovanligt att slutartiden är minuter lång. Tvärt om är det vid t.ex. sportfotografering då man vill fånga något som rör sig snabbt och då behöver snabba slutartider.  

Utöver dessa tre basparametrar kan man manipulera ljuset med filter mm men det är för en annan text. Det som är spännande att veta när man tar upp sin moderna telefon är att alla de inställningar som kan ändras manuellt för att ta de bilder man tänkt sig, är de samma som när de första fotografierna exponerades på silverpapper i en trälåda. Det är därför för den intresserade inte så dumt att ha lite koll på vad ISO, bländare och slutartid är och hur förhållandet mellan dessa är nyckeln till att ta den där drömbilden.  

Fler blogginlägg från Film