Preplan – löpande kommunikation på ett enklare sätt

I nya uppgraderade PrePlan har vi funnit en samarbetsform som effektiviserar löpande kommunikation i olika kanaler och där du som kund kan dela med dig av ansvaret och frigöra din tid till annat.

I gemensamma workshops upprättas års- och kvartalsplaner som vi tillsammans ska arbeta med. Vi finner aktuella teman som speglar din verksamhet och väljer lämpliga kommunikationskanaler för varje budskap.

Vi blir därefter din operativa partner som formulerar, paketerar och distribuerar budskapen genom en väl avvägd mix av sociala kanaler, digitala nyhetsbrev och branschmedia. I vår roll ligger även att hålla våra kunders hemsidor uppdaterade.

Läs mer om Preplan här