Animerade instruktioner Armat

ArcelorMittal Construction är ett helägt dotterbolag till ArcelorMittal, världens största stålföretag.

Under varumärkena Armat™ och ArcelorMittal Projekt saluför företaget högkvalitativa tunnplåtsprodukter för byggbranschen. I moderna produktionsanläggningar i Karlstad och Sveg vidareförädlas stål till innovativa totallösningar för takplåt, fasadplåt och vattenavrinning.

Vår roll

Som en extra service för hantverkare och konsumenter har ArcelorMittal valt animerade filmer för att visa hur deras produkter monteras.

I en uppbyggd miljö visas varje steg i monteringsarbetet, från förberedelser och beräkningar till montering av hängrännor, stuprör och beslag. 

Den första produktgruppen i raden - regnvattensystem - finns publicerad på www.armat.se/regnvattensystem

På djupet

Film