Content marketing lyfter Colly Verkstadsteknik

Stockholmsbaserade Colly Verkstadsteknik är en av de stora svenska leverantörerna av industriverktyg. En erfaren och pålitlig specialist som förstår och servar verkstadsindustrins processer.

Colly levererar ett starkt och genomtänkt sortiment av skärande verktyg men också utrustning för ställrum.

Vår roll

Sedan ett par månader tillbaka jobbar vi tillsammans med Colly Verkstadsteknik aktivt med Content marketing på deras LinkedIn-sida för att lyfta fram företagets fantastiska medarbetare, tjänster och produkter.

Vi har bland annat producerat filmade personalporträtt för hela personalen samt utbildat densamma i vår "LinkedIn-skola" för att få ut maximalt i den organiska närvaron på plattformen. Arbetet följs sedan upp med regelbundna intervaller för att kunna se trender och jobba mot uppsatta statistiska mål.

Se mer på Collys LinkedIn-sida »

Colly LinkedIn Mobil