Hållbarhetsrapport för SMA Mineral

Familjen Juvéls förvärv av Gåsgruvans kalkverk 1980 var startskottet till som idag är en norra Europas ledande producenter av kalkprodukter. I en modern och högteknologisk verksamhet produceras mineralprodukter för t.ex industri, jordbruk och infrastruktur. 

SMA Mineral Norra Europa - med säte i värmländska Persberg – samlar den del av koncernens verksamhet som finns i Norden och Baltikum. Företaget har  produktion på ett 20-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Estland.

Vår roll

SMA Mineral är en ny och trevlig bekantskap för oss på Preferens.

Vi har under våren och sommaren haft möjligheter att, tillsammans med SMA, arbeta fram en Hållbarhetsrapport som speglar hur företaget arbetar med riskhantering, miljö och arbetsmiljöfrågor utifrån globala hållbarhetsmål.

Med koncernens grafisk profil som grund har vi utvecklat en broschyrunik design med tillhörande ikoner/grafik och vidareförädlat företagets dokumentation till färdiga texter. Med egen fotograf har vi också svarat för merparten av publikationens bilder.

Hållbarhetsrapporten har framställts på svenska och finska.

Till SMA Minerals hållbarhetssida »