Informativ presentation av Filterteknik

Indutrade-ägda Filterteknik Sverige ingår som ett av tre bolag i Lekanggruppen. Företagets affärsidé är att vara en ledande filterleverantör till nordisk industri, entreprenad, rederier och offshore. 

Vår roll

Som stöd för ledningens presentation av företaget har Preferens utvecklat en slideshow med Powerpoint som plattform. Presentation omfattar noggrant selekterad information om verksamheten, kunder och leverantörer.

Presentationen är gjord i ett grafiskt manér som även ska kunna användas i kommande tryckta och digitala publikationer.

Filterteknik
Filterteknik
Filterteknik