Intertechna film

Intertechna startades 1985 och jobbar mot industrin i Norden med utrustning och tjänster för IIoT maskinövervakning, kalibrering, samt system för ronder och operatörstillsyn.

Vår roll

Intertechna behövde en film som kunde förklara fördelarna med att installera ett maskinövervakningssystem från Bluevision.

Ett effektivt sätt att berätta om en avancerad produkt, är att göra en film om den. Intertechnas film om Bluvision är ett lysande exempel på detta. Med en blandning av pedagogik och estetik lyfts produktens syfte, egenskaper och funktion fram på ett tydligt sätt.

Filmen följer hela förloppet med Bluvision, från installation till slutanvändning, och allt i en miljö där både behovet och vinsterna med ett maskinövervakningssystem finns. 

På djupet

Film