Mobila monterväggar till Alnab

Partille-baserade Alnab en av Sveriges ledande leverantörer av kvalificerade systemlösningar för processindustrin. 

Företaget företräder flera av världens ledande aktörer inom armaturer, manöverdon, pannövervakning och gasanalys.

Vår roll

Alnab marknadsför sina produkter över hela Skandinavien. Alnabs säljare deltar ofta i kundevents, minimässor och seminarier och är därför i behov av mobila säljhjälpmedel.

För att kunna växla budskap vid varje visningstillfälle tillfället söktes en monterväggslösning som gick att anpassa i storlek. Lösningen blev en roll-up-vägg med vepor som sammanfogas med magneter. Preferens roll var att presentera tekniklösningen och designa vepor utifrån Alnabs grafiska profil.

På djupet

Displaymaterial

Print

Montervägg