PrePlan för Vänerhamn

Vänerhamn är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 2,8 miljoner ton. Fem moderna insjöterminaler (Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg) med strategisk placering mitt i Sverige gör Vänerhamn till en viktig samarbetspartner för mellansvensk industri och handel.

Vår roll

I vårt PrePlan-koncept där vi via tydliga års- och kvartalsplaner kontinuerligt håller våra kunders webbsidor och sociala kanaler uppdaterade har vi under en period jobbat aktivt med Vänerhamns information kring hamnverksamheten på ett flertal orter runt Vänern. I "PrePlan-mixen" ingår även att jobba med företagets interna intranätsinformation samt externa nyhetsbrev.