SEM Broschyr

SEM (Svenska Elektromagneter) i Åmål tillverkar tändningssystem för motorer med alternativa bränslen som t ex gasmotorer till bussar. Bland produkterna finns även sensorer och statorer och tändningssystem för mindre motorer som du kan hitta i t ex motorsågar.

Vår roll

Efter framtagandet av SEM:s nya webbplats har vi även producerat företagets tryckta företagspresentation där kundnyttan och företagets lite mjukare värden får en framskjuten position, framför hårda produktfakta. Den mer produktspecifika information kommer i lättare form i mindre foldrar under hösten och våren.

www.sem.se

SEM BroschyrSEM BroschyrSEM Broschyr