Skandinavisk lansering av tyska norelem

Tyska norelem Normelemente KG har under hösten 2016 tagit steget in på den skandinaviska industrimarknaden. Med sin breda portfölj av industriella standardelement tar man på allvar upp kampen med marknadens nuvarande leverantörer.

Företaget erbjuder standardelement och flexibla system för maskin- och anläggningsteknik samt ett starkt program av utrustning för mätning och provning. 

Vår roll

För att snabbt stärka kännedomen och kunskapen om norelems varumärke har vi angripit marknaden på flera fronter. Aktiviteterna följer en kommunikationsplan som lagts i samråd med norelem.

Inför höstens framträdande på Elmia Subcontractor genomfördes flera Google Adwords-aktiviteter, såväl sökordsbaserade som display-kampanjer.  

I ett välplanerat flöde har vi också distribuerat digitala nyhetsbrev med budskap selekterade utefter målgrupperna. 

Direktriktade åtgärder har synkroniserats med annonser och planterade artiklar i utvald fackpress.

En positiv konskevens av arbetet med svenska norelem är att vi från och med årsskiftet även ges ansvar för delar av kommunikationen för det engelska systerbolaget.

norelem pressmeddelanden
norelem annons
norelem nyhetsbrev