Teknisk animation Colly

Stockholmsbaserade Colly Verkstadsteknik är en av de stora svenska leverantörerna av industriverktyg. En erfaren och pålitlig specialist som förstår och servar verkstadsindustrins processer.

Colly levererar ett starkt och genomtänkt sortiment av skärande verktyg men också utrustning för ställrum.

Vår roll

Tekniska processer kan vara lika svåra att förstå, som att förklara dem. Colly Verkstadstekniks rutin för kastjustering av hållande verktyg är ett bra exempel.

Med en teknisk animation visas tydligt utvalda delar och deras funktion. Relevanta moment lyfts fram och visualieras både från utsidan och – om det behövs – från insidan. Momenten visas rörligt i ett tempo lagom för att mottagaren ska hinna med att förstå. Speakertexter förklarar pedagogiskt varje moment i justeringsarbetet.

Collys film har testats och responsen har varit mycket positiv. Den komplicerade kastjusteringen är nu väsentligt lättare att ta till sig. Det som tidigare tagit timmar att lära och genomföra går nu på några minuter.

Det som visas här är en förkortad version utan speaker. Vill du se hela filmen, besök collyverkstadsteknik.se