×

Kontakta oss

Preferens AB
Hamntorget 5
652 26 Karlstad

Välkommen till Villbergastaden

Enköpingsbaserade Villbergagruppen erbjuder stöd och boendeformer anpassade för människor med autismspektrumtillstånd. Inom ramen för sin egen Villbergastad erbjuds verksamheter som ska förbättra boendes förutsättningar till ett meningsfullt liv.

Vår roll

Utifrån den grafiska profil som arbetades fram under fjolåret har vi utvecklat en ny hemsida för Villbergagruppen.

Med bas i konceptet kring Villbergastaden presenteras de olika verksamhetsgrenarna för placerande kommuner men också för framtida boende och dess anhöriga.

Presentationen görs med animationer och illustrationer framställda av Preferens men också med egentagna bilder från företagets anläggningar.

Villbergagruppen

Villbergagruppen