Webb med nytt fokus för Intertechna

I över 30 år har Intertechna erbjudit den nordiska industrin utrustning och professionella tjänster inom kalibrering. Programmet rymmer även system för ronder och operatörstillsyn.

Huvudkontor och kalibreringslab är placerade på Hammarö, strax söder om Karlstad.

www.intertechna.se

Vår roll

Under sommaren lanserades Intertechnas nya responsiva webbplats.

Den nya sajtens design lägger, jämfört med tidigare, större fokus på systemlösningar och tjänster. Produkterna får samtidigt en tydligare visning och förbättrade möjligheter ges att lägga till produktdata.

Precis som tidigare erbjuder webbplatsen möjligheter till produktköp med fakturering som betalningsmetod.

Intertechna

Mobilanpassd webbplats

Intertechna

Produktsida på desktopskärm

Intertechna

Produktsida på mobil