Broschyrer och foldrar

Stora möjligheter till variation

Även om kommunikation allt oftare sker via elektroniska medier är det fortfarande åtskilligt som trycks. I våra arkivhyllor ryms foldrar, broschyrer, handböcker och kataloger i alla tänkbara färger och format.

Innehållet varierar. En bra företagspresentation stärker bolagets identitet och ger en övergripande information om verksamheten. En snygg sortimentskatalog ger lättillgänglig och överskådlig fakta om företagets produkter och tjänster.

Broschyren ger alla möjligheter att ta ut svängarna form- och stilmässigt. Med fantasi och kreativitet kan form och format varieras i oändlighet för att sticka ut jämfört med konkurrenterna.

Vi följer dig hela vägen

Preferens är ditt bollplank kring budskap och innehåll. Vi layoutar, skriver texter, redigerar bilder och formar lämpliga dekorer och illustrationer. Självfallet svarar vi även för allt det tekniska fram till originalet som ligger till grund för tryck.

Samordning med tryckeri, fotograf och eventuella översättare sköter ofta vi. Det är inget du som beställare behöver oroa dig för.

Arbetsflöde

1. Startgenomgång

Tillsammans med kund går vi igenom målgrupp, syfte och trycksakens huvudbudskap.

2. Idé och disposition

I en grovskiss presenteras en idé och ett tänkt grundupplägg.

3. Research

Vi söker information nödvändig för broschyrens innehåll.

4. Layout och text

Med skissen som grund formas en färdig layout och ett textförslag.

5. Koordination med andra aktörer

Vi sköter de löpande kontakterna med t.ex fotograf, översättare och tryckeri.

6. Korrektur, genomgång och godkännande

Resultatet av vårt arbete samlas i ett korrektur som kunden går igenom och godkänner.

7. Original

Efter slutjusteringar färdigställs ett original som skickas för tryck. Vi svarar för granskning av färgprov och bevakar leverans.