Tidningar

Information är utan tvekan en färskvara

För att vara säker på att finnas kvar i din målgrupps medvetande krävs konsekvens och hög frekvens. Proffsiga kundmagasin, medlems- och personaltidningar sprider aktuell information direkt till mottagare du själv valt.

Välläst eller något som försvinner i mängden

Varje dag landar drivor av kommersiell information i våra brev- och maillådor. Mycket ratas och selekteras bort. Bara det som ligger närmast hjärtat och det egna intresset sparas. 

Personal- och medlemstidningar tillhör de publikationer som bäst överlever tuffa gallringar. Detsamma gäller kundmagasinet som med spännande upplägg, bra innehåll och pricksäkra målgruppsval väcker intresse hos mottagaren. 

Aktuell forskning titulerar kundtidningen som 25-minutersmediet syftande på den genomsnittliga tiden som tidningen fångar och behåller mottagarnas uppmärksamhet. Ta väl vara på dessa minuter!

 

Preferens tar ett redaktionellt ansvar

Preferens tar ett samlat grepp kring periodiska publikationer. Från tryckta, lagom omfångsrika, newsletters för den snabba kommunikationen till kompletta tidningar för kunder, medlemmar eller personal.

I dialog med dig som uppdragsgivare tar vi ett redaktionellt ansvar. Med dina idéer och uppslag som grund står vi  för research, intervjuer och fotografering.

Redaktionellt material bearbetas, ges en attraktiv form och färdigställs för distribution via post eller mail.

Tillsammans gör vi en tidning

1. Redaktion

Tillsammans med kund formas en informell redaktion med ansvar för tidningens löpande innehåll.

2. Grundlayout

Preferens formar tidningens "grafiska snitt" sett till karaktär, färger, dekorer och typografi.

3. Redaktionsmöten

Inför varje nummer beslutar redaktionen om eventuella teman och artikelämnen.  

4. Reportage

Preferens svarar för samtliga reportage. Vi samlar fakta, intervjuar, fotograferar och slutför färdiga artikelunderlag.

5. Tidningen tar form

Med grundlayouten och artikelunderlagen som utgångspunkt skapas en färdig tidningslayout.

6. Original

Tidningen slutgranskas och godkänns av redaktionen. Efter slutjusteringar färdigställs ett original som skickas för tryck. Vi svarar för färgprovsgranskning och leveransbevakning.

7. Distribution

Distributionsformer beslutas i samråd med kund.