Det är i texten budskapet levereras

Designen fångar ögat men det är i texterna budskapet levereras! När du en gång fångat intresset hos din mottagare gäller det att kunna förklara vad du vill och har att erbjuda.
Vår utmaning är att tolka kärnan i ditt budskap och att bygga texter som folk förstår och tycker om att läsa.

Fokus på läsaren

Det kan tyckas självklart, men är det sällan. En text blir bra först då den är skriven för läsaren.

Spaltmeter av djuplodande produktbeskrivningar blir överflödiga om läsaren söker en snabb överblick av det du gör. Självfallet gäller även motsatsen. Den vetgirige teknikern vill sällan leta i oändliga brödtexter efter vikten, måtten och annan "råfakta" kring produkten.

I en bra text läggs det egna vokabuläret åt sidan. Istället nyttjas begrepp och nyckelord i det språk läsaren använder. Då når du också full effekt sett sökmotoroptimeringen när texterna används på hemsidan.

Preferens hjälper dig i orienteringen mot dina läsare.

Att bygga en text

Kort och säljande för annonsen eller pedagogiskt förklarande för hemsidan? Textens syfte och placering är avgörande för längd, uppbyggnad och språkbruk.

Det är lätt att fastna i fällan att vilja berätta allt. Att sprida ord i överflöd i ivern att få med varje litet argument. Tillfälllet måste få avgöra omfattningen av budskapet. Långa texter har ibland ett berättigande, men ställer krav på hur de struktureras och presenteras.

Försteget till en bra text är ofta en genomtänkt disposition. En innehållsmässig "mindmap" där struktur och ordningsföljd redan från början bestäms.  

Bra copy lägger kärnan i berättelsen tidigt, gärna med understöd i rubriken. Kanske med en sammanfattning i en kortare ingress. Smart styckesindelning och underrubriker som vägleder läsaren på vägen genom texten lättar upp. Kryddan blir punktlistor, grafik och inskjutna satser.

Preferens hjälper dig till välstrukturerade texter som dina läsare förstår.

 

 

Kunskap om det som skrivs

Bra copy handlar om att förstå det man skriver om. Ett grundligt textarbete inleds ofta med att samla och strukturera fakta om det texten ska handla om.

Bäst resultat ges om all fakta finns på bordet då skrivandet börjar. Då är förutsättningaran som bäst att finna en logisk och lättförståelig textstruktur.

Läsrytm och ordval

En luddig och ofta undeskattad del av textskivandet är att få till en läsrytm. Även om texten är lång och ämnet komplicerat ska den upplevas lättläst. Det är lätt att fasta i långa meningar med onödiga adjektiv och ord. Korta meningar ska dominera men varvas gärna med en och annan längre.

Att skiva lätt och ledigt är inte det samma sak som att skriva talspråk. Igen, språk och ordval måsta anpassas efter mediet och läsaren.

Call to action

Bra texter visar också tydligt vad du vill med texten. Vill du att läsaren ska ringa, boka tid, lägga order eller beställa information? Berätta detta med tydlighet. 

Sökmotoroptimera för webben

Textinnehållet är avgörande för hur din webbplats placerar sig på sökmotorernas ranking. Valet av sökord och sätter hur de exponeras i rubriker, ingresser och brödtexter lägger grunden för din rating.

Sökmotoroptimeringen få dock aldrig ta överhanden. En duktig copy klarar både att skriva för Google och läsaren.

Preferens hjälper dig till en sökmotoroptimering som fungerar.

 

 

I bakhuvudet när vi skriver en text

1

Skriva för läsaren - inte för avsändaren

2

Strukturera på ett sätt som läsaren förstår

3

Använda ett språk som passar mediet och mottagaren

4

Berätta om fördelar snarare än egenskaper

5

Rubriker som guidar läsaren

6

Textlängd anpassad till det som ska berättas

7

Uppmaning till handling

8

Sökmotoroptimera när texten används på webben

9

Eliminering av skriv och stavfel