Goda råd är aldrig för dyra

Planlös sökning i mörkret eller precisa vägval med en bra karta och med ljuset tänt? Ställt på sin spets är det inte svårt att inse att vägen fram blir enklare om man vet vart man ska och känner omgivningarna.

Hos Preferens finns kunnandet kring research och analyser. Vi har också erfarenheten som krävs för vägledning kring marknadsplaner och kommunikationsplaner.

Analys

Bra beslut kräver rätt underlag. Tillräcklig och relevant information ger förutsättningar att välja rätt i korsningar där vägen delar sig.

Preferens har erfarenhet och kunskap kring analyser. Vi hjälper dig med marknadsöversikter och konkurrentanalyser. Vi erbjuder även attitydundersökningar. Viktiga verktyg för att få en rättvisande bild av hur omgivningen uppfattar det Du presterar och ett styrinstrument för fortsatt utveckling.

En högintressant del är analysen av din webbplats. Tillgängliga analysverktyg ger dig obegränsad information om trafiken på din hemsida. Nyckeln ligger i att sortera, bearbeta och tolka. Preferens är auktoriserade inom Google Analytics och kan hjälpa dig finna rätt.

Planering

Det som skiljer den framgångsrike från andra är ofta förmågan att planera. Att kunna läsa av omgivningen och finna en vettig och klar strategi för framtiden. Att välja rätt väg och de smartaste redskapen för att föra ut produkten eller tjänsten på marknaden.

Det är ofta du som sitter på erfarenheten om produkten och marknaden. Vad vi kan erbjuda är vägledning i planeringsarbetet. Korta punktvisa insatser där vi gemensamt slår fast de grova riktlinjerna eller mera långvariga engagemang där vi praktiskt deltar i det löpande arbetet.

I båda fallen är målsättningen den samma. Att åstadkomma en effektiv och fungerande bearbetning av marknaden.

Kommunikationsmodell

Bra kommunikation kräver som regel flera av verktygen i lådan. För att effektivt nå ut till dina målgrupper krävs genomtänkta kombinationer av flera budskapbärare.

Kommunikationsmodell

Webbplatsen är för oss det naturliga navet för all kommunikation. Här samlas allt det kunden förväntar sig att finna från dig som leverantör. Basinformation om företaget och om det du har att erbjuda men också löpande nyheter och innehåll som gör det värt att komma tillbaka för ett nytt besök. Webben är också källan för nedladdningar och köp av varor och tjänster.

Även den bästa hemsida är dock helt verkanslös om ingen vet att den finns och ingen besöker den. Sökmotoroptimering och digital marknadsföring är självklarheter för att öka trafiken men sidan måste också få draghjälp från andra kommunikationverktyg.

Riktade eller oadresserade "informationsboostar" – mailings, nyhetsbrev, annonsering och pressbearbetning – som med största möjliga pricksäkerhet sprider ditt budskap till de du vill nå och drar trafik till hemsidan. Genomtänkta strategier för sociala medier öppnar nya dörrar snabb och effektiv kommunikation.

För att den löpande personliga dialogen med kund ska fungera krävs också hjälpmedel för att visa och beskriva. Bra presentationsstöd – via power points eller webbaserad teknik – gör ditt budskap tydligare och är ett ovärderligt stöd i varje säljsituation. Bra trycksaker i form av t.ex  företagspresentationer och produktbroschyrer är likaså något dina kunder förväntar sig vid ditt besök och är en viktig del av ditt varumärkesbyggande.