Mässor och utställningar

Mässan är för många den optimala den optimala mötesplatsen. Chansen att på kort tid få träffa nya propects och underhålla gamla kontakter.

Konkurrensen om uppmärksamheten är samtidigt hård, vilket ställer krav på att den approach du ger din monter.

Varför är du där?

Syftet med mässdeltagande påverkar självfallet utfomningen av montern. Är målet att introducera nya produkter för nya kunder är en öppen monter med tydlig exponering modellen. Är syftet istället att stärka relationen besökande stamkunder ligger fokus snarare på att skapa bra miljöer för möten och samtal.

Bra monterdesign

En monter som sticker ut gör chansen större att någon stannar till. Men detta räcker inte. Väl där ska besökaren även lockas att komma in. Tänk efter noga då du möblerar och inreder din monter.

Från stort till smått

Preferens finns med som bollplank i val och upplägg av mässor och formar tillsammans med monterbyggare och produktionspartners mässmaterial och exponeringshjälpmedel för alla typer av utställningar. Från minimässor med portabla exponeringslösningar till större montrar med fast inredning. 

Vi är också en kreativ part i arbetet kring mässan, från inbjudningar och monteraktiviteter till den vikitga uppföljningen efter.

Tips för en lyckad mässa

 • Planera noga

  Fundera på hur du vill ta hand om dina besökare i montern.
 • Vad händer i montern?

  Har du en aktivitet som kan locka och engagera.
 • Skapa trafik till montern

  Avisera via hemsidan och skicka i god tid inbjudan och biljetter.
 • Bemanna lagom

  Din monterpersonal ska klara av att serva dina besökare. Samtidigt ska inte styrkan vara så stor att den nyfikne skräms bort.
 • Registrera

  Locka dina besökare att lämna spår efter sig. Tävlingar är ett enkelt och självspelande sätt att locka till registrering.

 • Utvärdera

  Sätt tydliga mål och utvärdera i efterhand om målen har nåtts. 

 

Vepa

Vepor och banderoller

Flagga

Flaggor

Roll-ups

Rollups och bannersystem

Mässmonter

Monterdesign

Pop-up

Fondväggar

Bakgrundsvepa

Diskar och broschyrställ