Webbunderhåll håller din hemsida fräsch

Trötta, inaktuella hemsidor gör oftast mer skada än nytta. Gammal information förvirrar dina besökare och ger ett oprofessionellt intryck. Besökarna tappar intresset och kommer inte tillbaka. Sidor med låg besöksfrekvens är ett trubbigt instrument i kontakterna med din målgrupp.

Vår uppdateringstjänst UpDate ger dig till rimlig kostnad ett löpande underhåll av din webbsida. En kontinuerlig aktualisering av innehållet men också ökad insikt i sidans status sett till besöksfrekvens och sökmotoroptimering.

Tre samverkande delar

UpDate omfattar tre separata delar. Du väljer själv vilka som passar och utformar ditt eget "underhållspaket".

Hela paketet en bra affär

Ditt webbunderhåll kan omfatta en eller flera delar av paketet. Frekvensen på avläsningar och redovisningar kan också variera. 

I dialog med dig som kund skapas skräddarsydda kombinationer som sammanfattas i en offert. Paketen erbjuds alltid till bra ekonomi.

Introduktionsrabatt

Vi vill gärna att så många som möjligt väljer att testa UpDates möjligheter. Därför erbjuds alla nya abonnenter 25% introduktionsrabatt på ordninarie abonnemangspris under en 3-månaders testperiod.

Välj själv hur länge du vill vara med

Deltagande i UpDate sker utan bindningtid. Du kan ta ett avbrott när det passar och kan med en månads uppsägningstid avsluta ditt abonnemang.

Updatetjänst

1. Aktualitetsbevakning

  • Löpande bevakning av tidssatta aktiviteter
  • Reminder-tjänst – periodiserad uppföljningskontakt med förslag på förändringar
  • Jour vid dina egna initiativ. Uppdateringar utförda inom 24 timmar

Webbstatistik

2. Statistik

Löpande bevakning av relevant statistik. Överskådlig månadsrapport med telefongenomgång.

  • Besöksutveckling
  • Trafikkällor - varifrån kommer besöken?
  • Innehåll - vad besöks?
  • Utfall av specifika aktiviteter?

Sökordsanalys

3. Sökordsanalys

Regelbunden bevakning av utvalda sökord. Överskådlig rapport med telefongenomgång.

  • Utveckling över tiden
  • Jämförelser med utvalda konkurrenter
  • Löpande förslag till förbättringar