×

Kontakta oss

Preferens AB
Hamntorget 5
652 26 Karlstad

Vad är egentligen bra webbdesign?

Att bygga hemsidor är väl inte så svårt numera? Floran av verktyg för produktion av enklare webbsidor växer snabbt och allt fler ger sig in i leken. Att utveckla en bra webbsida, som tilltalar och fungerar för besökaren, kräver dock lite mer.

För oss på Preferens uppfyller en professionell webbdesign tre viktiga kriterier. 

Webbdesign

Att se och tycka om

Den grafiska designen är en naturlig utgångspunkt. Att finna ett utseende som ögat gillar och som går i linje med den miljö där sändare och mottagare verkar.

Till den grafiska designen hör självfallet även att finna former som stämmer överens med avsändarens grafiska profil och uttryck.

Webbstruktur

Att hitta och begripa

Bra informationsdesign handlar om att få sidbesökaren att begripa det som presenteras. Att organisera och fördela informationen i genomtänkta strukturer, att sätta titlar i navigeringen så att besökaren ser och hittar rätt i mängden av information

Informationdesign handlar också om hur enskilda sidor disponeras. Besökaren ska vid varje klick begripa var han hamnat och vad den specifika sidan erbjuder? 

Att få något gjort

Moderna webbsidor bygger allt högre grad på interaktivitet. Besökaren nöjer sig inte med att titta och suga åt sig av informationen utan söker/förväntas som regel även att utföra något vid sitt besök.

Interaktionsdesign - konverteringen – omfattar jobbet att skapa ett utseende och flöde som gör det lätt för besökaren att kommunicera, köpa varor, registrera sig eller simulera olika skeenden. 

Fungerande lösningar för dig

För oss innebär varje ny webbsida att finna lösningar där allt fungerar. Hemsidans syfte och funktion avgör vart tyngdpunkten ska läggas.

Vår uppgift blir att läsa av dina behov, förstå den miljö och marknad sidan fungerar i och finna en slutlösning där allt faller på plats.