Rohm&Co Webbplatser

Rohm & Co är ett lokalt familjeföretag, bildat av Kjell-Åke Rohm 1975. Företaget har sedan grundandet genomgått ett antal ägarskiften.

Rohm & Co Förvalning AB är en engagerad och aktiv förvaltare med egna fastigheter i de centrala delarna av Karlstad.

Rohm & Co Bygg är ett lokalt byggföretag riktat mot den professionella marknaden som utför ny- och ombyggnation av bostäder och kontor. Företaget är också en kvalificerad partner för kunder inom handel, industri och offentlig verksamhet.

Vår roll

Under året har vi jobbat stenhårt med en ny och spännande webbplatslösning till Rohm & Co.

På webbplatsens förstasida väljer man vilken av Rohms två verksamhetssidor man vill besöka. Det är Rohm & Co Bygg och  Rohm & Co Förvalning AB.

Resultatet är en lättnavigerad webb i snygg design där det är lätt att finna den information man söker om företagets olika tjänster.

www.rohm.se

Rohm & Co Bygg

 

Rohm & Co Förvaltning