Pandemin ger oss framtiden... kanske lite tidigare än vad vi räknat med

De senaste tio månaderna har lärt oss mycket. Både om oss själva och om vårt sätt att driva företag. Spelreglerna har på många sätt förändrats, inte minst vad gäller sättet att mötas och kommunicera.

Risken att bära med sig eller fånga upp ett Corona-virus har för många framkallat en ny situation. Den som varit van vid – och tyckt om – att presentera sin produkt på plats och ställe, har inte sällan mötts av en stängd dörr.

Detsamma gäller självklart även åt det motsatta hållet. Den som sökt information och velat köpa, ansikte mot ansikte med sin leverantör, har fått se sig om efter nya – digitala – vägar.

Nya kanaler och nya mönster

Digitaliseringen är i sig inget nytt. Webbhandel och digital kommunikation har funnits med oss länge. Vad vi däremot kan konstatera är att utvecklingstakten nu accelererar och att nya kanaler och kommunikationsmönster tar plats på spelplanen. Den som inte accepterar detta och ligger kvar i det gamla, kommer att få problem.

På Preferens har vi under året, mer än en gång, mött kunder som villrådigt frågar efter vägen. Hur gör vi i en situation när efterfrågan sviktar hos våra nuvarande kunder och där smittrisken förhindrar oss att träffa nya? Vilka verktyg står egentligen till buds?  Många av svaren har vi kunnat ge på stående fot. Andra kräver lite mer.

Sällan eller aldrig är ett verktyg tillräckligt. För att nå fram krävs smarta och uppfinningsrika kombinationer.

I basen finns alltid en fungerande webbplats. En innehållsrik hemsida där besökaren ges rätt information men också möjligheter till interaktion. Det talas mycket om konvertering idag, att leda besökaren till handling vid sitt besök. Vilka möjligheter ges att kommunicera och interagera med kunder på din hemsida?

Hemsidan är samtidigt ett passivt media som gör liten – om än någon – nytta om ingen hittar dit. Här ligger kanske den stora utmaningen. Att få marknaden att bli varse om att du finns och locka fram ett första kontaktförsök. Marknadsföring via sökmotorer, sociala medier och andra digitala kanaler är ingen fluga, utan är här för att stanna. 

En tredje trend att hålla ögonen på är explosionen av digitala möten med nya krav både på teknik och presentationsstöd. Det digitala mötet blir ett bra möte först då parterna förstår varandra.     

Preferens går före med ny teknik

För att uppdatera oss själva på det senaste inom kommunikationstekniken och möta upp behoven från våra kunder har vi under senhösten påbörjat en – i våra mått mätt – omfattande internutbildning. Vi har identifierat våra ”luckor” och täpper till med kunskap som kommer att vara till nytta för dig som kund.

De kunskapsfält vi under ett par månader framåt kommer att trampa runt på är;

  • E-learning: Ett område vi redan arbetat inom men där vi nu går vidare med ny metodik på ny utbildningsplattform
  • Sökmotoroptimering: Har funnits med på paletten länge men här vill vi förkovra oss
  • Digital marknadsföring: Vi är redan idag certifierade men vill ta steget vidare inom både sök- och display-annonsering
  • Film/annonsering via sociala medier: Vi vill bli bredare vad gäller rörlig media på sociala kanaler
  • Webbhandel: Fördjupad kunskap inom Wordpress samt webbhandel med WooCommerce som plattform

Utbildningarna kommer att sträcka sig fram emot slutet av februari.

Vi kommer senare i vår att berätta mer om hur vi kan hjälpa dig på traven.

Är du nyfiken redan nu? Tveka aldrig att höra av dig.

Fler blogginlägg från Digitalt