Starka skäl att förnya din hemsida

Det finnas många och starka skäl till att investera i en ny hemsida. Kanske är det designen som behöver fräschas upp eller användarvänligheten som behöver förbättras. Oavsett anledning finns det ett antal punkter att tänka på inför och under samarbetet med din webbyrå.

 

Viktiga frågor inför ett första möte


Vad är syftet med den nya hemsidan?

Det kan kanske framstå som uppenbart vad en hemsidan har för syfte men det är viktigt att fundera över vad du egentligen vill uppnå.

Ska sidan enbart fungera som "skyltfönster" där besökaren kan hitta information och kontaktuppgifter eller är huvudmålet att sälja produkter och generera en bra RIO (return of investment). Ditt mål är viktigt för den webbyrå du ska samarbeta med.

Vilken är målgruppen?

Förmodligen är svaret ”mina kunder”. Men vilken är den egentliga målgruppen? Tänk utifrån dina kunders perspektiv. Vilket är det geografiska upptagningsområdet, språk, surfvanor etc. Att känna till och förstå målgruppen kommer att påverka processen kring design och användarvänlighet.

Vem gör vad?

Fundera över vad du själv vill och kan bistå med i produktionen. En ny hemsida kommer att kräva mycket arbete med texter, grafik och bilder.

Kan du själv avsätta tid för att skriva bra texter? Har ni tillgång till bilder och grafik? Om inte, kommer du att behöva engagera webbyrån till hjälp. Oavsett vem som gör jobbet; tänk på att texter behöver anpassas både för läsaren och Google.

Vad är din budget?

Att redan innan mötet med din tilltänkta samarbetspartner ha en uppskattad budget kommer underlätta samtalen. Det ger också webbyrån något att förhålla sig till i offertstadiet.

Vem ska sköta uppdateringar?

En hemsidas innehåll måste uppdateras för ge rätt information men också för att trafiken till webbplatsen ska öka och besökarna ska återkomma.

Det är viktigt att ställa sig frågan om det finns tid och kunskap att sköta detta själv eller om du anser det bättre att en extern part får ansvaret

När ska den nya webbplatsen lanseras?

Att sätta ett fast lanseringsdatum kan vara svårt när alla förutsättningar inte finns på bordet. Det är däremot viktigt att ha ett mål att jobba mot som alla parter är överens om.

 

Samarbetet med webbyrån

När du funderat över frågorna och slagit fast vad din nya hemsida ska erbjuda är det dags att kontakta en webbyrå.

Hur samarbetet med webbyrån gestaltar sig skiljer sig sannolikt från en byrå till en annan. Låt oss kort berätta hur det kan se ut hos oss på Preferens.

Första mötet

Vid ett första möte är det från vår horisont viktigt att lära känna kunden och förstå vad den vill ha. Vi lyssnar till behov och mål och bildar oss en uppfattning om innehållet, omfattningen och strukturen på den nya webbplatsen. Ett bra första möte ger oss förutsättningar att lämna en relevant offert.

Teknik är viktigt och redan vid det första mötestillfället diskuteras vilken plattform som ska användas för webbplatsen. På Preferens arbetar vi med vårt eget CMS (Content Management System) Preflex men också med Wordpress. Båda systemen har sina fördelar. Kundens önskemål avgör vilket alternativ som känns bäst.

En hemsida kräver tekniskt underhåll. Det kan därför vara bra att redan vid första mötet diskutera ett eventuellt serviceavtal. Ett sådant avtal kan reglera vem som ansvarar för vad och hur ofta exempelvis tekniska uppdateringar ska ske.

Arbetet påbörjas

När du som kund granskat vår offert och funnit den rimlig påbörjas själva arbetet. Även här handlar det om ett antal punkter som vi ska ta oss igenom för att nå uppsatta mål.

Struktur och design

Första steget är att skapa en design i samråd med kunden. Designen ska presentera innehållet på ett snyggt sätt men också klara de tekniska krav som ställs. Parallellt med designen utvecklas också sidans struktur och en navigering som gör det enkelt att nå informationen som eftersöks.

Produktion

Vi tar de första steget mot en färdig hemsida genom att bygga webbplatsens tema och funktioner utifrån den design som tagits fram. Genom hela processen anpassas webbplatsen för att klara alla typer av plattformar.

Foto, video och animering

Bilder är viktiga för att förmeddela och förstärka ett budskap. I vissa fall har du som kund tillgång till egna bilder. I andra fall krävs det ett arbete av en fotograf. Video och/eller animeringar kan likaså ge sidan ett verkligt lyft.

Preferens har egna resurser för foto, film och animation som möter alla behov.

Textinnehåll

Att fylla hemsidan med text och bild är oftast ett gemensamt arbete för oss och våra kunder. Ofta bidrar kunden med ett oredigerat underlag som vi "förädlar" fram till en färdig text.

Det är viktigt att texter fungerar och är språkligt lätta att ta till sig för läsaren. Lika viktigt att vid författandet ta hänsyn till Google och andra sökmotorer.

Sidan lanseras

När målet är uppnått och den nya hemsidan hittat sin form, funktion och innehåll är det dags för lansering. Preferens tar ansvar för publicering och nödvändiga ompekningar.

 

Svårare än så är det inte att förnya din hemsida! Välkommen att kontakta:

 

Per Johansson

Mail:  per@preferens.se
Tel:  054-15 13 30

Fler blogginlägg från Digitalt